سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

درخواستنامه ثبت ازدواج زن ايراني با مرد خارجی

 

 

اينجانب درخواست ثبت رسمی ازدواج با مرد خارجی را دارم و اقرار ميکنم که صيغه عقد شرعی دائم  در تاریخ  بین من و همسرم جاری شده ، هيچکدام دارای همسر ديگری نيستيم.

 

مشخصات زن ( درخواست کننده)

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات مرد

نام به حروف لاتين

نام خانوادگی

نام

 نام مادر

نام پدر

نام خانوادگی به حروف لاتين

 

 

نشانی و تلفن

نشانی

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی مرد                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

نام و نام خانوادگی زن                                                     تاريخ                                                     امضاء