معرفی سفیر یا نمایندگی
لائوس
وزارت امورخارجه | تماس با ما | Visa Application | ساعات کار | Working Hours | Contact us