معرفی سفیر یا نمایندگی
انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در تایلند

وب سایت انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای تایلند 

www.iaistu.net

کانال تلگرام  انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای تایلند 

https://telegram.me/iaistu

وزارت امورخارجه | تماس با ما | Visa Application | ساعات کار | Working Hours | Contact us