معرفی سفیر یا نمایندگی
آمار تجارت خارجی دوجانبه ایران و تایلند
آمار تجارت ج. ا. ایران با تایلند در  سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل دستخوش تغییرات زیادی شده است.بر اساس آمار استخراج شده از بانک اطلاعات تجاری وزارت بازرگانی تایلند، حجم کل تجارت ایران و تایلند در سال ۲۰۱۷، رقمی معادل ۹۵۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با رقم ۴۳۴/۷ میلیون دلار در سال قبل، افزایشی بیشتر از دو برابر را نشان می دهد.
صادرات ایران به تایلند در سال ۲۰۱۷، رقمی معادل ۵۲۵/۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با رقم ۱۶۷ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، افزایشی بیشتر از سه برابر را نشان می دهد (به طور دقیق، ۲۱۵ درصد).
واردات ایران از تایلند در سال ۲۰۱۷، رقمی معادل ۴۲۹/۲ میلیون دلار بوده که در مقایسه با رقم ۲۶۷/۷  میلیون دلار در سال قبل، افزایش ۶۰ درصدی را نشان می دهد.
صادرات ایران به تایلند طی سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب حدوداً ۳۵، ۹۲ و ۱۶۷ میلیون دلار بوده است. واردات ایران از تایلند، طی این سال ها به ترتیب ارزشی معادل ۳۲۲/۱، ۲۱۷/۴ و ۲۶۷/۷ میلیون دلار دارد.
   دانلود : Iran-Thailand_total_trade.pdf           حجم فایل 29 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | Visa Application | ساعات کار | Working Hours | Contact us