معرفی سفیر یا نمایندگی
تخفيف بليط هواپيمايي

نحوه اخذ معرفي نامه براي استفاده از مزاياي تخفيف بليط هواپيما براي دانشجويان

براساس مصوبه دولت جمهوري اسلامي ايران , دانشجويان ( حائز شرایط) مورد تاييد وزارت علوم, تحقيقات و فنآوري و يا وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي مي تواننداز تخفيف  بليط هواپيمائي استفاده نمايند . چنانچه دانشجویان حوزه این سفارت حائز شرايط باشند می توانند با مراجعه به بخش کنسولي سفارت نسبت به اخذ معرفي نامه براي دفتر نمايندگي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران در بانکوک اقدام فرمائيد .

مدارک لازم :

- تقاضانامه کتبی جهت استفاده از تخفيف بليط دانشجوئي

ارائه تصوير گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران

ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه با ذكر سال شروع به تحصيل، رشته و مقطع تحصيلي به زبان انگليسي  بانضمام اصل ريز نمرات اخذ شده هر سال تحصيلي

 

توضيحات : 
اعتبار اين معرفي نامه حداکثر يک ماه پس از صدور مي باشد .

دانشجویان حائز شرایط سالی یکبار از این معرفی نامه می توانند استفاده نمایند.  
سفارت جمهوری اسلامی ایران - بانکوک 

 

 

وزارت امورخارجه | تماس با ما | Visa Application | ساعات کار | Working Hours | Contact us