معرفی سفیر یا نمایندگی
اجازه خروج دانشجوئي

 

واجدين شرايط مي بايست  داراي پرونده دانشجوئي در سفارت باشند در صورتيکه پرونده دانشجوئي تشکيل نداده ايد به قسمت تشکيل پرونده دانشجوئي  مراجعه نمائيد. 
مهر اجازه خروج بطور رايگان در گذرنامه [دانشجويان واجد شرايط] درج ميگردد.

مدارك لازم:

- درخواستنامه تكميل شده برای اجازه خروج دانشجوئي(فرم درخواست اجازه خروج دانشجوئی )
- اصل گذرنامه دانشجو
- گواهي اشتغال به تحصيل در سال جاری 

- ريز نمرات دانشگاهي
- دو قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامي باشد
يادآوري: دانشجو مي تواند حداكثر دوبار در سال از مهر اجازه خروج دانشجوئي استفاده نمايد. بديهي است فاصله زماني بين درج دو مهر نبايستي از سه ماه كمتر باشد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران - بانکوک

 

 

وزارت امورخارجه | تماس با ما | Visa Application | ساعات کار | Working Hours | Contact us