معرفی سفیر یا نمایندگی
درج مشخصات فرزندان خارجي در شناسنامه مادر ايراني

 مدارک لازم:درخواست کتبي مادراصل شناسنامه ايراني مادر(که صفحه دوم آن حاوي مشخصات ازدواج با تبعه خارج باشد)اصل گواهي ولادت معتبر محلي و کارت شناسايي يا هويت معتبر فرزند(ان)

 

شرايط انجام کار:

  • الف - صفحه دوم شناسنامه ايراني مادر مي بايست حاوي ثبت ازدواج رسمي (در ايران يا در نمايندگي) باشد.
  • ب - اصل گواهي ولادت معتبر محلي فرزند(ان) مي بايست حاوي مشخصات مادر ايراني و پدر خارجي باشد.
  • پ- براساس قانون صدور شناسنامه و يا گذرنامه ايراني براي فرزند(ان) داراي پدر غير ايراني و يا درج مشخصات آنان در گذرنامه ايراني مادر (بدون تحصيل تابعيت ايران) ممنوع مي باشد.

 

 

وزارت امورخارجه | تماس با ما | Visa Application | ساعات کار | Working Hours | Contact us