چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
گالری تصاویر
پیوندها

ب- مدارك لازم براي صدورشناسنامه افراد بالاي 15تا 18سال :
1) تكميل فرم (درخواست صدور شناسنامه ) 
2) اصل شناسنامه جديد والدين
3) اصل گواهي تولد صادره  از سوی مقامات مربوطه  
4) دونسخه كارت آثار انگشتان ملصق به عكس جديد فرزند( براي تهيه آن با بخش كنسولي نمايندگي تماس حاصل فرمائيد)
5) اصل مدرک معتبر عکس دار محلی (تایلندی )فرزند بالای 15 سال و یا  ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر 
6) شش قطعه عكس جديد ومشابه فرزند دراندازه4*6يا 4*3، زمينه روشن، تمام رخ، غيربراق( كاغذمات)، بدون عينك وكلاه( عكس خانم ها با رعايت حجاب اسلامي باشد)
7) ارايه اصل فيش بانكي واریز شده به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران دربانکوک 

تذکرات مهم
الف: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال ودريافت تأییدیه خواهد بود.
ب: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا ويا داراي مغايرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
ج- پدر يا مادر يا جدپدري ويا وكلاي رسمي ايراني هريك ازآنان مي توانند درصورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل درشناسنامه آنان مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشدو تاريخ ازدواج پدر و مادر وتولدفرزند بيشتر از6ماه باشد به تنهايي متقاضي دريافت شناسنامه براي فرزند يا نوه ويا فرزند موكل خود باشند.( ارائه مدارك لازم توسط جدپدري ويا وكيل الزامي است) 
د- درصورتي كه ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد ويا به ثبت رسيده باشد ولي فاصله ازدواج و تولد فرزند كمتر از 6ماه باشد متقاضي صدور شناسنامه فرزند، متفقا پدر ومادر خواهند بود. درصورت عدم همكاري وحضور مادر، شناسنامه به درخواست پدر وفقط درج نام كوچك مادر درشناسنامه فرزند صادر خواهدشد.( توصيه مي گردد ابتدا ازدواج پدر ومادر ثبت گرديده وسپس درخواست صدور شناسنامه براي فرزندگردد)
ه- مشخصات پدر ومادر درگواهي تولد فرزند با شناسنامه ايراني آنان داراي مطابقت كامل باشد. 
و- چنانچه محل تولد فرزند كشوري ديگر غیر از تایلند باشد، گواهي تولد بايستي توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد ترجمه و تأیید گرديده ويا به تأیید نمايندگي سياسي ويا كنسولي كشورمحل تولد دركشورتایلند وسپس به تصديق وزارت خارجه تایلند رسيده وارائه گردد. 

سفارت جمهوری اسلامی ایران - بانکوک

**********      **********     ***********

سایر توضیحات جهت اطلاع :

- والديني که شناسنامه آن‌ها قديمي است و يا به طور کلي فاقد شناسنامه جديد باشند لازم است شناسنامه خود را تعويض (طبق شرايطي که در بخش تعويض شناسنامه اعلام شده) و يا اگر شناسنامه آن‌ها مفقود و يا مخدوش باشد (به بخش عکسدار نمودن شناسنامه مراجعه شود) شناسنامه عکس‌دار گردد. جهت تسريع در کار و براي تعويض يا صدور المثني شناسنامه، متقاضيان مي‌توانند بستگان خود را در اين زمينه به عنوان وکيل تعيين تا آنان مراتب را مستقيماً در ايران پي‌گيري نمايند. در اين رابطه لازم است اصل وکالت‌نامه به همراه  چهار قطعه عکس که توسط نمايندگي ممهور گرديده است به ايران ارسال شود. چنان‌چه شناسنامه نزد بستگان در ايران است لازم است به طريق اطمينان بخشي براي شما ارسال و سپس به نمايندگي ارايه گردد.

به منظور جلوگيري از مشکلات حقوقي و به لحاظ اين که جهت درج واقعه تولد نياز به اصل شناسنامه والدين است لازم است که هر دو جلد شناسنامه پدر و مادر همراه با ساير مدارک ارايه گردد.

- حضور متقاضيان بالاي 15 سال براي امضاي دفاتر ثبت کل الزامي است.

- بر اساس ماده 20 قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده واقعه ولادت بوده و عناوين، القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن و نامناسب با جنس فرزند ممنوع است. در اين خصوص متقاضيان مي‌توانند به کتابي تحت عنوان «نام‌نامه» در بخش‌ کنسولي و يا به سايت انتخاب نام نوزادمراجعه نمايند. لذا مناسب است والدين محترم اين موضوع را در نظر داشته باشند.

- انتخاب اسامي هم‌نام در يک خانواده مجاز نمي‌باشد. (مانند نام حسن براي دو فرزند يک خانواده)

اسامي مغاير با جنس مولود، داراي معني نامناسب، غير ايراني، غيرمصطلاح و يا داراي ترکيب غيرمتعارف از دو نام (ناهمگون) مورد پذيرش نخواهد بود (مانند سارا سوزان، رابرت حسن و ...)

- نام انتخاب شده نبايد مغاير با ارزش‌هاي فرهنگي، مذهبي و يا ملي کشور باشد.

- ضروري است والدين محترم قبل از دريافت گواهي ولادت در خصوص مجاز و يا غيرمجاز بودن نام انتخابي با بخش کنسولي سفارت هماهنگي لازم را به عمل آورند.

-  چنان چه نام مولود از اسامي ممنوعه يا غيرموجود در فهرست اسامي (نام‌نامه) باشد اعلام کننده (پدر يا مادر) مي‌توانند ضمن هماهنگي با مأمور صدور شناسنامه با درج درخواست (با تغييير نام فرزندم از ....... به ........... موافقت دارم.)  در پشت گواهي ولادت نسبت به انتخاب نام مجاز اقدام نمايد. چنان چه پدر يا مادر مولود به دلايل مختلف اصرار بر صدور شناسنامه با نام غيرمجاز يا غيرموجود در فهرست اسامي داشته باشد، مي‌توانند با تنظيم و ارايه درخواست کتبي به مأمور صدور شناسنامه براي استعلام و اخذ از سازمان ثبت احوال کشور اقدام نمايند. بديهي است تا حصول نتيجه صدور شناسنامه به تعويق خواهد افتاد.

- در صورتي که پدر فرزند سيد باشد لازم است سيادت فرزند نيز همراه نام انتخابي درج شود. براي فرزندان دختر اين سيادت مي تواند به يکي از دو صورت «سيده + نام» و يا «نام + سادات» مانند اين نمونه باشد «سيده مريم» و يا  «مريم سادات».

- اقليت‌هاي مذهبي ايراني مي‌توانند نام فرزند را بر اساس مذهب خود انتخاب نمايند.

- چنان چه در گواهي تولد نام فرزند غير مجاز و نام خانوادگي غير از نام خانوادگي پدر نوشته شده باشد، شناسنامه ايراني با يکي از نام‌هاي مجاز و طبق نام خانوادگي پدر صادر خواهد شد.

- متولدين ايران فاقد گواهي ولادت مي‌بايست پس از تنظيم وکالت‌نامه و تأييد نمايندگي و ترجمه و تأييد در ايران و ارايه مدارک مربوطه (اقرارنامه والدين، تصاوير برابر اصل شده شناسنامه والدين، عکس و ...) موضوع را مستقيماً از طريق اداره کل ثبت احوال امور خارجه و محاکم قضايي ايران جهت اثبات نسب پي‌گيري نمايند.

- در صورت تفاوت مشخصات والدين در گواهي ولادت مولود با مشخصات مندرج در شناسنامه‌هاي ايراني، والدين مي‌بايست با ارايه مدارک نزد مقامات کشور محل اقامت خود نسبت به اصلاح يا اخذ گواهي ولادت مورد قبول نمايندگي اقدام نمايند.

- هم‌وطناني که در خارج از کشور مشخصات خود را (نام يا نام خانوادگي يا تاريخ تولد خود را) تغيير داده‌اند، مطلع باشند ملاک عمل در ايران، شناسنامه ايراني است و چنان چه اين تغييرات توسط سازمان‌هاي فوق صورت گرفته و در قسمت توضيحات (صفحات آخر) شناسنامه ايراني درج گرديده قابل اجرا است و تغيير ديگري غيرقابل قبول و اجرا مي‌باشد. اين افراد براي رفت و آمد به ايران با رعايت توصيه‌هاي اعلام شده، هيچ مشکلي ندارند و مي‌بايست در هنگام ورود و خروج از ايران فقط گذرنامه ايراني خود را که بر اساس شناسنامه ايراني صادر گرديده به پليس فرودگاه در کشورمان ارايه دهند. پس از آن در آخرين مرحله خروج و فقط در هنگام سوار شدن در هواپيما، شرکت‌هاي هواپيمايي به منظور جلوگيري از بازگردان مسافران (ديپورت) اقدام به بررسي رواديد يا کارت اقامت معتبر مسافران مي نمايند. بنابراين چنان چه نام يا نام خانوادگي و تاريخ تولد مسافر با کارت شناسايي و يا مدرک خارجي وي مطابقت نداشته باشد کافي است عکس يا يکي از مشخصات وي با گذرنامه ايراني نامبرده مطابقت داشته باشد و مأمور مربوطه از عدم بازگردان (ديپورت) مسافر اطمينان حاصل  نمايد. ضمناً در هنگام ورود و خروج از مرزهاي ايران فقط از گذرنامه و مدارک ايراني خود استفاده نموده و از ارايه مدارک غير ايراني و غير ضروري خودداري نمايند.

- حضور صاحب شناسنامه در محل نمايندگي به منظور شناسايي و تطبيق با مدارک و عکس ارايه شده الزامي است. هم چنين پدر و مادر فرزند (در صورت ثبت ازدواج در شناسنامه) براي امضاي دفاتر ثبت کل وقايع مي‌بايست حضور داشته باشند.

- کليه صفحات شناسنامه پدر و مادر مي‌بايست بدون خط خوردگي، خدشه يا ايراد باشد. چنان چه مندرجات هر يک از شناسنامه‌ها مخدوش يا داراي اشکال باشد صدور شناسنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

- مشخصات ازدواج پدر و مادر در شناسنامه‌ها مي‌بايست يکسان و با يک ديگر مطابقت داشته باشند. چنان چه مشخصات ازدواج مندرج در صفحه دوم شناسنامه  والدين با يکديگر مطابقت نداشته باشد ارايه اصل سند رسمي ازدواج الزامي است.

- اگر ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد (صفحه دوم شناسنامه‌ها نانوشته باشد) و امکان ثبت ازدواج نيز ميسر نباشد، صدور شناسنامه تنها با حضور والدين صورت مي‌پذيرد. در اين رابطه در نمايندگي اقرارنامه رابطه زوجيت تنظيم و براي تأييد آن همانند تأييد امضاي ايرانيان هزينه دريافت مي گردد.

-  چنان چه پدر و مادر خارجي که ازدواجشان به ثبت نرسيده و متقاضي صدور شناسنامه براي فرزند خود هستند مي‌بايست هم زمان نسبت به ارايه درخواست ثبت ازدواج و صدور شناسنامه ايراني براي مادر خارجي فرزند نيز اقدام نمايند. (به بخش ثبت ازدواج مراجعه شود) در صورتي که مادر خارجي فرزند حاضر به ثبت ازدواج نباشد صدور شناسنامه  فرزند با درخواست پدر خواهد بود که در اين صورت در قسمت مشخصات سجلي مادر مندرج در شناسنامه فرزند تنها نام کوچک مادر درج و در بقيه خانه‌هاي باقيمانده خط تيره کشيده مي شود.

- چنان چه ازدواج پدر و مادر مولود ثبت و در شناسنامه‌ها نيز درج شده  است ولي يکي از آن ها حاضر به ارايه شناسنامه‌اش نيست، متقاضي مي‌تواند ضمن ارايه شرح کتبي و در صورت امکان سند ازدواج براي شناسنامه فرزند ارايه درخواست نمايد.

-  اگر مادر ايراني که ازدواج او با همسر ايراني به ثبت نرسيده و به تنهايي متقاضي صدور شناسنامه فرزندش باشد، مي‌بايست شخصاً يا از طريق تعيين وکيل، درخواست خود را نزد مراجع قضايي داخل کشور مطرح و درخواست صدور حکم براي تنظيم سند و صدور شناسنامه نمايد.

-  در صورتي که فرزند متولد خارج از کشور حوزه نمايندگي باشد لازم است اصل و ترجمه گواهي تولد وي به تأييد سفارت کشور محل تولد و سپس وزارت امورخارجه آن کشور و يا به تأييد و ترجمه سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور برسد.

- صدور شناسنامه براي فرزنداني که از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند،  ممکن نيست. در اين خصوص مي‌توان با درخواست کتبي مادر (به بخش درج نام فرزند مراجعه شود) و ارايه اصل مدارک مربوطه فرزند، نام فرزند را در شناسنامه مادر درج نمود.

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران