چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
گالری تصاویر
پیوندها

  ماده 988 قانون مدني :

اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل:

 1. به سن 25 سال تمام رسيده باشند .
 2. هيئت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد .
 3. قبلاً تعهد نمايند که در ظرف يکسال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقولي که در ايران دارا مي باشند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي نمايد اعم از اينکه اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تابعيت ايراني خارج نمي گردند مگر اينکه اجازه هيئت وزرا شامل آنها هم باشد .
 4. خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترک تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي که ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت 3 ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداکثر تا يکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.ب) هیات وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را که فاقد پدر و جدر پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهاتی مهجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده اند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

 

 مدارک لازم

 1. تکمیل، امضاء و ارایه3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط متقاضی
 2. تکمیل، امضاء و ارایه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی
 3. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی توسط متقاضی
 4. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی توسط همسر متقاضی
 5. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضیان ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط متقاضی
 6. تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضیان ترک تابعیت دولت  جمهوری اسلامی ایران توسط همسر متقاضی
 7. 15قطعه عکس 4*6 تمام رخ (با حجاب جدید و يکنواخت) متقاضی همراه با نگاتیو
 8. 8 قطعه عکس 4*6 نیم رخ (با حجاب جدید و يکنواخت) متقاضی همراه با نگاتیو
 9. 15 قطعه عکس 9*6 (باحجاب، جدید و يکنواخت) دسته جمعی همسر و فرزندانی که  از تابعیت ایران خارج می شوند همراه با نگاتیو
 10. اصل شناسنامه متقاضی، همسر و فرزندان (کمتر از 25 سال سن) و 7 نسخه تصویر صفحات نوشته شده آنها
 11. اصل و دو نسخه تصویر کارت یا برگ انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای مشمولین
 12. اصل گذرنامه ایرانی متقاضی و همسر وی و دو نسخه تصویر صفحات نوشته شده آنها
 13. دو نسخه آثار انگشتان متقاضی، همسر وی و فرزندان دارای 15 سال سن به بالا
 14. ارایه اصل مدرک پذیرش دولتی که متقاضی تابعیت آنرا تحصیل می نماید و یک نسخه تصویر آن
 15. اصل قبض بانکی پرداخت هزينه تصدیق 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت متقاضی و 3 نسخه مربوط به همسر وی (به ارز محل (      
 16. اصل قبض بانکی پرداخت هزينه تصدیق یک نسخه تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و   بانکی متقاضی و 1 نسخه مربوط به همسر وی (به ارز محل) 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران