معرفی سفیر یا نمایندگی
تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ماده 979 قانون مدني

اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند :
 به سن هجده سال تمام رسيده باشند .
 پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند . 
 فراري از خدمت نظامي نباشند .
 در هيچ مملکتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محکوم نشده باشند . 
در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است 

« مدارک لازم » 

  1. تکميل ، امضاء و ارايه يک نسخه پرسشنامه متقاضيان تحصيل تابعيت ايران
  2. اصل و دو نسخه تصويرآخرين مدرک تحصيلي متقاضي
  3. اصل و دو نسخه تصوير مدارک هويت و تابعيت متقاضي و همسر و فرزندان
  4. 6 قطعه عکس 4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه  عينک و شال گردن) متقاضي
  5. 6 قطعه عکس (9*6) دسته جمعي همسر و فرزندان کمتر از 18 سال (چنانچه تبعه خارج باشند (
  6. اصل و دو نسخه تصوير سند ازدواج

 

 

 

وزارت امورخارجه | تماس با ما | Visa Application | ساعات کار | Working Hours | Contact us